Smart plastics helpen onderhoudskosten verlagen

Igus smart plastics13-5-18 Predictive maintenance is een belangrijk onderdeel van Industrie 4.0 en de Fabriek van de toekomst. Igus heeft onder de naam Isense een serie producten ontwikkeld, waarbij verschillende sensoren en bewakingsmodulen kunststof componenten van kabelrupsen, leidingen en glijlagerproducten ‘intelligent‘ maken en daarmee geschikt voor Industrie 4.0. Smart plastics dus.

De ‘smart plastics‘ dragen er toe bij ongeplande stilstanden van productiesystemen en daarmee dure productieuitval te voorkomen. Door machines en producten digitaal aan elkaar te knopen, is het mogelijk om doorlopend de toestand van de componenten te bepalen en de gebruiker te informeren zodra een reparatie of vervanging noodzakelijk is.

Smart plastics

Bij kabelrupssystemen is dit bijvoorbeeld de Isense EC.M sensor, die wordt gemonteerd op de meenemer van de ketting en zelfstandig zijn toestand over versnelling, vertraging, temperatuur en aantal afgelegde cyclussen opneemt. Hieruit kan de afgelegde weg en de totale standtijd van het systeem worden afgeleid.

De Isense-module EC.B bepaalt de breuk van een schakel van de rups door een ongeval of vandalisme. De module bestaat uit een polymeerdraad in speciale verdelers en een sensoreenheid. De informatie uit de sensoreenheid kan worden uitgelezen door de uitleeseenheid (die onderdeel kan zijn van een IoT-netwerk), of de sensoreenheid wordt direct op het systeem van de klant aangesloten.

Positiebepaling

Voor kabelrupsen en in het bijzonder in geleidegoten bij grote verplaatsingen biedt Isense EC.RC (foto) een betrouwbare bescherming tegen uit de rups lopen in geval van een blokkering. Sensoren meten en testen daarbij doorlopend de positie van de kabelrups. Op deze manier wordt bij mechanische storingen knikken van de rups respectievelijk het doordraaien van de installatie verhinderd. Daarmee behoren een total loss van de kabelrups of elektrisch afschakelen (bijvoorbeeld door beschadiging van de elektrakabels) tot het verleden.

De Igus Chainflex kabels worden ‘intelligent‘met de nieuwe Isense CF.Q DIN-railmodule. Deze adviseert klanten om tot vervanging over te gaan voordat veranderingen in de elektrische eigenschappen tot een stilstand van de installatie leiden. Door continue meting van de elektrische eigenschappen als functie van de omgevingstemperatuur en het aantal cycli wordt een mogelijke uitval van de kabel op tijd voorspeld.

Het volledig artikel vindt u in het maart 2018 nummer van Aandrijftechniek.