PLCopen kijkt al 25 jaar vooruit

25 jaar PLCopenIn november 2017 bestond PLCopen 25 jaar. In een kwart eeuw heeft de wereldwijd actieve vereniging veel bereikt in standaardisatie bij de programmering van industriële besturingen.

De eerste stap werd in 1992 gezet op een beurs in Duitsland, de voorloper van SPS IPC Drives. Philips verzamelde een aantal partijen om over standaardisatie te praten. Aanleiding was de publicatie van (destijds nog) IEC 1131 deel 3, die beschreef hoe software voor industriële besturingen kon worden ontwikkeld. In die tijd werden daar vooral Programmable Logic Controllers voor gebruikt, vandaar de naam PLCopen.

PLCopen

De gedachte was, om de norm beter zichtbaar te maken in de industriële automatisering en daardoor meer impact te hebben. Portabiliteit, het overdragen van programma’s van het ene merk PLC op het andere merk, is nooit het eerste doel geweest.

PLCopen omvat anno 2018 zo’n vijfenzestig bedrijven, twee non-profit organisaties en bijna dertig onderwijsinstellingen. Met Philips als initiatiefnemer is de vereniging in Nederland opgericht, naar Nederlands recht. Inmiddels zijn er ook kantoren in Noord-Amerika, Japan, China en Korea.

Pieken en dalen

Het is de kracht van PLCopen geweest dat ze zich niet heeft beperkt tot het maken en vermarkten van een specificatie, maar functies aan besturingslogica toe te voegen: motion control, soft logic, data-uitwisseling via XML, safety en communicatie.

Er zijn ook initiatieven stukgelopen. Zo’n twintig jaar geleden was er een discussie met CERN over security-aspecten. Dat is destijds niet doorgezet en achteraf kan men stellen dat de vereniging het misschien wél had moeten oppakken. Ook voor benchmarking was binnen de vereniging niet voldoende steun. Om aan te tonen dat besturingen hetzelfde presteren, zijn dit soort tools nodig.

Software en hardware

In deze tijd van Industrie 4.0 en Industrial Internet of Things moeten programmeurs anders gaan denken en met andere tools programmeren. Hier ligt Europa voor op de rest van de wereld. Met object-oriëntatie ontstaat een betere aansluiting tussen wat jong volwassenen op school leren en wat ze in de praktijk tegenkomen. Het is moeilijk om software engineers voor industriële besturingen te krijgen; de jonge generatie maakt liever apps en games. Maar de industrie heeft de jonge generatie programmeurs heel hard nodig. Vandaar de samenwerking met de OPC Foundation en technologie als OPC UA.

De eerste PLC’s kwamen bijna vijftig jaar geleden op de markt, grote apparaten met naar hedendaagse begrippen een beperkt aantal instructies (de foto toont een Philips PLC uit 1992). Tegenwoordig kunnen ook kleine LON-controllers, servo drives, frequentieregelaars en embedded bepaalde controllers besturingstaken uitvoeren. En zelfs kleine platforms als Arduino en Raspberry Pi kunnen dat. De jonge generatie kan zich hiermee bekwamen in programmeren en configureren.