Op weg naar IIoT en cloud. Maar hoe?

Op weg naar IIoTHet Internet of Things kan veel voordelen bieden, maar er zijn nog de nodige praktische hindernissen te overwinnen. Het aanbod van IoT- en cloudplatforms is groot en ondoorzichtig. In de procesindustrie geldt bovendien de vraag: hoe ver zijn aanbieders van instrumentatie?

IoT-platforms zijn de ruggengraat van schaalbare IoT-toepassingen en -diensten. Ze stellen ook kleine en middelgrote industriële ondernemingen in staat toepassingen en diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Bij de keuze voor een platform staan ondernemingen echter voor drie belangrijke uitdagingen:

– ze kunnen kiezen uit een onoverzichtelijk aantal platforms;

– bij de keuze voor een platform gaat het om een strategische beslissing over de eigen verticale integratie;

– de platformkeuze is gecompliceerd en geen enkel IoTplatform is perfect.

Keuzeaspecten

De verschillen tussen de aangeboden IoT-platforms zijn groot. Ze verschillen onder meer in technische opzet, aangeboden functies en diensten, ondersteunde technologieën, schaalbaarheid en prijsstelling. Om het nog moeilijker te maken loopt de marketing van de platformaanbieders nogal eens vóór op de feitelijke stand van de ontwikkeling.

Daardoor kan het gebeuren dat veel ondernemingen halverwege de implementatie van het platform constateren, dat de voor hun doel centrale technologieën uiteindelijk niet voldoende worden ondersteund. Een verkeerde beslissing heeft al veel projecten doen stranden en een overstap naar een ander platform noodzakelijk gemaakt. Extra kosten van zes of zeven cijfers voor de komma en maandenlange vertragingen van de implementatie zijn het gevolg.

De reikwijdte van de strategische beslissing, verschillende toepassingsscenario’s en de specifieke eisen vereisen een individuele benadering bij de keuze voor het passende IoT-platform. Specialisten adviseren een benadering in drie stappen.

Stappenplan

In de eerste stap wordt het doel bepaald. Daarbij gaat het om de functies overkoepelende functies (product management, financiën, IT, …) van een Use Case Roadmap en het definiëren van de beoogde verticale integratie. Daarop voortbordurend worden criteria voor de platformkeuze vastgesteld (functioneel, commercieel, operationeel). In de tweede stap wordt een voorselectie voor de platformkeuze gemaakt (van longlist naar shortlist).

Vervolgens worden keuzecriteria gewogen, wederom functie overstijgend, en scenario’s voor IoT-oplossingen opgesteld. Tot slot worden in de derde stap de in aanmerking komende platformen geconcretiseerd (kosten, afdekking van de gewenste functies, etc.). Uiteindelijk volgt de definitieve evaluatie van de platforms uit de shortlist aan de hand van de eerder vastgestelde keuzecriteria.

De procesindustrie heeft bovendien eigen afwegingen bij de keuze van een IoT-platform. Maar de toegepaste machines, besturingen en instrumentatie kunnen zijn gekoppeld aan de platforms en clouds van de betreffende fabrikanten. De redactie van Automatie PMA vroeg daarom een aantal aanbieders van procesinstrumentatie hoe zij tegen de ontwikkeling van IIoT en andere IT-technieken aankijken en hoe zij hun rol zien. Het antwoord vindt u in de september-editie van dit blad.

Foto: Endress+Hauser