Nieuwe Nederlands producent van elektrische aandrijvingen

i2motion elektrische aandrijvingenTijdens Aqua 2019 in Gorinchem trad een nieuwe Nederlandse producent van elektrische aandrijvingen voor het eerst naar buiten. Dat gebeurde niet toevallig bij deze gelegenheid, want de waterwereld is voor i2motion in Hapert een belangrijke markt.

De geschiedenis van i2motion begint bij een bekende fabrikant van frequentieregelaars in Bladel, het huidige CG Drives & Automation Netherlands. Omstreeks 2014 maakte een groep medewerkers de overstap naar de ATB Groep. Eind 2017 echter besloot de Chinese eigenaar Wollong deze activiteiten te beëindigen. De zeven personeelsleden zijn sinds 1 september 2018 met gelijkwaardige activiteiten operationeel met hun eigen bedrijf.

Motor is uitgangspunt

Het uitgangspunt voor i2motion is de integratie van motor plus frequentieregelaar. Uiteindelijk brengt de motor de applicatie in beweging. De aandrijvingen zien er ook uit als een elektromotor. Daarbij is uitgegaan van de IEC-maatvoering, omdat die in de markt het meest gangbaar is.

Terwijl veel aanbieders een freqentieregelaar boven op of aan de zijkant van de motor aanbouwen, integreert i2motion de regelaar juist in het verlengde van de motor. Dit concept voorkomt dat de luchtstroom en de warmteafvoer langs de motor worden verstoord. De behuizing met de elektronica wordt over de impeller van de motor heen geschoven. Hierdoor is meteen de luchtstroom voor de koeling van de elektronica geregeld. Als de motor wordt toegepast in een ventilator, kan zelfs de eigen impeller van de motor vervallen.

Een ander voordeel van deze configuratie is dat de printplaat meegroeit met de diameter van de motor. Meer vermogen vraagt om zwaardere vermogenselektronica; als de diameter van de motor toeneemt, is daar ook plaats voor.

Geïntegreerde elektrische aandrijvingen

Het concept is bruikbaar voor IE2, IE3 en IE4 motoren en synchrone motoren. Er is al een behuizing beschikbaar waardoor deze zogeheten iMotor voldoet aan beschermingsklasse IP65; aan IP66 wordt gewerkt. Technisch is het mogelijk om motor, impeller en elektronica in één behuizing onder te brengen. Dat zou echter de productie van aparte behuizingen noodzakelijk maken, en om dat economisch te realiseren zijn grotere aantallen vereist.

Een volgende stap is de elektronica fysiek volledig te integreren in de motor zelf. De eerste stap is het laten versmelten van de elektronica met de motor. Dat betekent, dat het geheel nog compacter wordt en je steeds meer vermogen in een kleinere ruimte stopt, steeds meer kW/dm3. Dit houdt in dat i2motion heel goed naar de thermodynamica moet kijken en goed moet weten wat de elektronica-componenten aan kunnen. Daarnaast zit de elektronica vlak bij de magneetvelden van de elektromotor, dus moet ook de EMC onder controle blijven. I2motion heeft een platform ontwikkeld waarbij de regelaar zonder derating en zonder reductie van de levensduur blijft werken bij omgevingstemperaturen van 80°C.

Het volledig artikel vindt u in de mei-editie van  Aandrijftechniek.