IT dringt door in de OT

De PLC heeft er in de loop der jaren heel wat taken bij gekregen. Dat kon ook, door ontwikkelingen in de hardware en software. En het einde is nog niet in zicht, nu de IT-wereld steeds verder doordringt in de productieautomatisering, aldus Eelco van der Wal, directeur van PLCopen.

PLCopen is een onafhankelijke wereldwijde organisatie die zorgt voor efficiëntie in industriële automatisering op basis van de behoeften van de gebruikers. Leden zijn zowel aanbieders als eindgebruikers van automatiseringsapparatuur.

PLCopen stond aan de wieg van de standaardisatie van PLC-programmering, bekend als IEC 61131-3. De hierin vastgelegde programmeertalen zijn ladderdiagram (LD), structured text (ST), functieblokdiagram (FBD), instruction list (IL) en sequential function chart (SFC). Maar de techniek schrijdt voort en veel besturingen kunnen nu ook in IT-talen worden geprogrammeerd. Verder zijn PLC-taken in de loop der jaren meer en meer geïntegreerd met andere taken, bijvoorbeeld motion en safety. Met de opkomst van Industrie 4.0 en het Internet of Things komt ook de IT-wereld nadrukkelijk om de hoek kijken.

Procesindustrie

Er lopen een paar ontwikkelingen parallel, die ook uitstralen naar de procesindustrie. Initiatieven als Namur en het Open Process Automation Forum (OPAF) proberen meer lijn te krijgen in het programmeren van applicaties. In de verpakkingsmachine-industrie wordt momenteel veel energie gestoken om flexibeler te kunnen programmeren. Van der Wal: “Specifiek uit de farmaceutische industrie klinkt de roep om ergens heel snel een fabricagelijn te kunnen opstarten lokaal geneesmiddelen te kunnen produceren. Soms moet men in heel korte tijd een grote hoeveelheid van een bepaald medicijn kunnen maken.

Ook de procesindustrie in zijn totaliteit wil sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Bedrijven willen naar een grotere variëteit en kleinere batchgrootten. Een van die initiatieven wordt gedragen door de petrochemische industrie, waar soms al 25 jaar dezelfde installaties staan. Maar ook hier zijn er veranderingen: diesel en kerosine staan maatschappelijk onder druk. Dat alles vraagt om flexibele en snel te programmeren besturingssystemen.”

Discrete industrie

Ook voor de discrete industrie verandert de wereld. OT (operationele technologie) en IT (informatietechnologie) komen steeds dichter naar elkaar toe. Machines zijn mechatronische ontwerpen en cyber fysische systemen geworden. “De klassieke PLC-programmeur, die vroeger alleen met Booleaanse logica te maken had, moet daarin mee. De groep programmeurs is flink groter geworden, er kwamen mensen met andere kennis. R&D- en engineering-afdelingen zijn nu heel anders samengesteld dan in het verleden.

Het abstractieniveau gaat omhoog. Abstractie was er al in functieblokdiagrammen en motion functieblokken, maar die wordt nu nog groter. Het gaat niet meer om puur de programmeertaal, het gaat ook om de methoden daar omheen”, aldus Van der Wal.

Het volledig artikel vindt u in de editie april 2020 van Aandrijven & Besturen. Een aangepaste versie verscheen in de mei 2020 uitgave van Automatie PMA.