B&R integreert ABB robot in productielijn

B&R controller en ABB robotB&R, onderdeel van ABB’s Robotics & Discrete Automation divisie, heeft robots van ABB in haar automatiseringsportfolio geïntegreerd. Met één controller kan nu een compleet productieproces worden aangestuurd, inclusief robot, B&R’s transportsysteem en veiligheid.

Normaal gesproken is een robot een op zichzelf staand systeem met een eigen besturing en schakelkast. Engineering, diagnostiek en onderhoud worden uitgevoerd met behulp van onafhankelijke systemen met een speciale robotica taal, waarvoor vaak een speciaal opgeleide programmeur nodig is. Veel robots voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld lassen, lijmen, monteren) uit op andere machines of zetten werkstukken over van de ene machine op de andere.

In alle gevallen betekent het dat de robotbesturing op een of andere manier moet communiceren met de besturing van andere machines, of commando’s moet krijgen van externe sensoren, bijvoorbeeld lichtcellen, naderingsschakelaars of camera’s. Dit brengt veel programmeer- en installatiewerk met zich mee en een complexe inbedrijfstelling.

Eén omgeving

Hoeveel gemakkelijker zou het werk voor machinebouwers, system integrators en eindgebruikers zijn als een robot volledig zou kunnen worden geïntegreerd in een productielijn. Niet alleen mechanisch, maar ook elektrisch en besturingstechnisch. B&R en ABB Robotics zijn daar in geslaagd. De ABB robot wordt daarbij direct door een B&R controller aangestuurd en heeft dus geen aparte besturing nodig. Er is alleen een kleine omzetter nodig; ABB Robotics gebruikt resolvers voor de positieterugmelding, terwijl B&R controllers daarvoor encodersignalen gebruiken.

Robot, machinelogica en eventueel ook B&R’s vision systeem en AcoposTrack lineaire transportsysteem kunnen door één controller worden aangestuurd. Dit betekent een forse besparing op componenten, kastruimte en inbedrijfstellingstijd, kortom kosten. Ook de engineering en programmering gebeurt volledig geïntegreerd in één software-omgeving: B&R Automation Studio. Het betekent ook dat ontwikkelaars en gebruikers met slechts één ontwikkelomgeving respectievelijk gebruikersinterface hebben te maken, wat ook de scholingskosten reduceert.

Volledige integratie

Door de engineering en programmering in één tool onder te brengen, wordt de ontwikkeltijd voor machines en projecten aanzienlijk verkort. Met de kant-en-klare softwaremodules van B&R’s mapp Technology kan de ontwikkelaar de gehele machinetoepassing inclusief robotica parametreren – kennis van speciale robotica-talen is niet vereist. Zelfs veilige robotapplicaties kunnen eenvoudig en zonder problemen worden geïmplementeerd.

Met de volledige integratie van ABB-robots in het B&R-automatiseringssysteem kunnen klanten nu robots en machinebesturingen uit één hand afnemen. In de toekomst zal het voor de machinebouwer geen verschil maken of hij een enkele as of een robot in zijn machine implementeert. De tools, de engineering-omgeving en de contactpersoon bij B&R zijn dezelfde.

Het volledig artikel vindt u in de februari 2020 editie van Automatie PMA.