Autonome elektrische smalspoortrekker uit Brabant

Farmertronics eTracWereldwijd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen voor de landbouw en veeteelt. Farmertronics in Deurne (N.Br.) werkt sinds 2014 aan een kleine autonome elektrische smalspoortrekker voor de fruit- en voederteelt. Na de nodige vertraging dankzij de rijksoverheid kan het bedrijf nu een werkend prototype tonen.

Farmertronics wilde een elektrische trekker ontwikkelen voor de fruit- en voederteelt: de eTrac. De ondernemer verwachtte zijn demonstratiemodel in 2017 gereed te hebben en in 2018 de productie te laten aanlopen. Het duurde iets langer, met geen dank aan de RVO. Met subsidies van de Metropoolregio Eindhoven, Landbouw Innovatie Brabant en de gemeente Deurne kon Farmertronics in 2017 eindelijk van start gaan en een prototype realiseren.

Berkers mikte in eerste instantie op de fruit- en voerderteelt, maar ook gemeenten hebben belangstelling voor het elektrische voertuig. Onder meer de gemeenten Den Haag en Rotterdam willen van trekkers met verbrandingsmotoren voor het onderhoud van parken en sportvelden af.

Deze trekkers worden met een aanhanger door de stad vervoerd, en dat zal met de eTrac ook het geval zijn. Alleen zit de chauffeur op locatie nu óp de trekker, terwijl hij er straks bij de eTrac náást komt te staan. De gebruiker geeft van te voren via een app het patroon en de snelheid in, daarna gaat het voertuig zelfstandig over het veld rijden. Ook het keren en vervolgens een rechte lijn rijden doet het automatisch. Na gewenning aan de GPS-besturing kan de hovenier andere werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld snoeien, terwijl de elektrische trekker zijn rondjes rijdt.

Aanpassingen

Het oorspronkelijke technische concept is in de loop van de tijd aangepast. Oorspronkelijk wilde Berkers de eTrac op een waterstof brandstofcel laten rijden, maar dat bleek niet haalbaar. Het voertuig haalt zijn energie nu volledig uit accu’s. Het voertuig wordt geleverd met een accupakket van 15 kWh of 30 kWh, afhankelijk van de toepassing. Bij bijvoorbeeld schoffelen is veel weerstand te verwachten, dan zal 30 kWh nodig zijn. Als alleen een borstel moet worden getrokken, is 15 kWh voldoende om acht uur te kunnen rijden.

Om de batterijen op te laden, is 230 V voldoende. Het voertuig werkt op 72 V, maar de meeste laders zijn bedoeld voor 24 V of 48 V, de gangbare boordnetten op vrachtauto’s en mobiele werktuigen. Farmertronics pas een batterij voor 96 V toe, die is ‘geknepen’ op 72 V. De eTrac gebruikt 72 V voor de aandrijvende achterwielen, 48 V voor het sturen van het voorwiel en 24 V voor de elektronica en lichtere actuatoren.

Het volledig artikel vindt u in  Aandrijven en Besturen van januari/februari 2020.