Aandrijvingen in het tijdperk van IIoT

Pompaandrijving voor het IIoTAls Industrie 4.0 of Industrial Internet of Things ter sprake komen, gaat het meestal over het ophalen van data vanuit het veld naar de cloud. Het omgekeerde, data (commando’s) vanuit actuatoren en aandrijvingen via de cloud naar het veld sturen, kan in principe ook maar daar horen we weinig over.

Technisch is het mogelijk om van huis uit via de cloud op grote afstand rechtstreeks pompen, regelkleppen, afsluiters en andere apparatuur aan te sturen. Er zijn op de markt mooie oplossingen verkrijgbaar die dat kunnen realiseren. In de praktijk gebruikt een eindgebruiker echter maar een paar sensoren voor zijn procesregeling, meestal flow, druk en temperatuur.

Technisch gezien zijn aandrijvingen (voor pomp,en regelkleppen, afsluiters, cilinders) van alle mogelijke sensoren te voorzien, maar zeker voor kleine eenheden wordt dat veel te kostbaar. Daarbij komt nog dat al die sensoren de besturing en de operator of onderhoudsdienst overladen met data waar vervolgens niets mee gebeurt. Toegang voor diagnose en onderhoud door derden (zoals machinebouwers en leveranciers van kleppen en pompen) wordt nog maar beperkt toegestaan.

Naar het IIot?

De connectiviteit is nog niet zover doorgevoerd dat actuatoren rechtstreeks op het Internet of Things worden aangesloten. Tegelijkertijd bieden procesbesturingssystemen doorgaans geen open interface waardoor ze met andere systemen zijn geïntegreerd. Vaak wordt een tweede datakanaal, parallel aan en volkomen onafhankelijk van het procesbesturingssysteem, voor inbedrijfstelling en predictive maintenance.

Een aspect dat ook een rol speelt, is beveiliging en het recht op toegang tot die data. In de procesindustrie is data gevoelige informatie, die wat vertelt over de processen. Delen van data is binnen een bedrijf soms al een probleem, laat staan dat men die data wil delen met toeleveranciers. Daarbij speelt ook het kostenplaatje mee. Een eindgebruiker moet niet alleen investeren in actuatoren met sensoren, maar ook in extra bekabeling en software.

Het volledige artikel vindt u in het juli-nummer van Automatie-PMA.